Aquest pla d’entrenament està dissenyat tot en modalitat PRESENCIAL on es valorarà l’estat físic del corredor, per esportistes que ja estan familiaritzats amb l’esport del running y trail running, esportistes que necessitin una guia i planificació pels seus objectius esportius.

En que consisteix el Pla mensual PRO per a corredors UltraTRAINERSbcn

Per la confecció de un pla PRO d’entrenament per primera vegada es realitza una entrevista persona amb el corredor on es recopilaran totes les dades relatives a la seva vida esportiva , el seu historial mèdic i de lesions, el seus hàbits nutricionals i tota aquella informació que ens pugui ser útil per traçar un pla el mes personalitzar possible. En aquesta entrevista presencial es prendran totes les mides antropomètriques del corredor (pes, alçada, perímetres, F. Cardiovascular,... ) per tal de poder determinar uns marges de esforç de treball segurs. Aquests mesuraments es faran de manera periòdica (es recomana cada 3 mesos) per tal de poder veure els canvis fisiològics aconseguits. Seguidament es fixaran els objectius esportius del corredor (sempre respectant els marges de temps que es permetin aconseguir la forma física ideal dins de la a seguretat del corredor) es per això que es molt important posar aquest punt en comú amb el entrenador. Un cop s’ha fet tot això es confeccionarà un pla específic per cada corredor segons la seva fisiologia, experiència y objectius.

S’entregarà al corredor:


 • PAUTES BÀSIQUES PER SEGUIR EL PLA (nomes la primera vegada)
 • CALENDARI DE OBJECTIUS A LLARG TERMINI (nomes la primera vegada)
 • INFORME DE ESTAT FÍSIC (la primera vegada i cada 3 mesos)
 • PLANIFICACIÓ DIÀRIA. Quadre on s’especifica el entrenament que s’ha de realitzar cada dia (mensualment)
 • RUTINES

  • Entrenament específic de carrera
  • Rutina de força
  • Rutines complementaries (flexibilitat, propiocepció, core…)
  • Entrenament per corregir patologies (en el cas de que fos necessari)
  • Entrenaments compensatoris (entrenament creuat) / descansos)
 • - CONTROL DIARI DE L’ENTRENAMENT. Arxiu on el corredor apuntarà tots els entrenaments realitzats amb els temps, kilòmetres y sensacions. Això s’enviarà mensualment al entrenador, per tal de poder valorar la efectivitat de la feina feta y poder realitzar els canvis pertinents al següent mesocicle.

La comunicació entre entrenador y corredor es bàsica, així que hi haurà un contacte permanent entre els dos via whatsapp, Mail o telèfon, per tal de poder resoldre dubtes, preguntes, sensacions , canvis de exercicis, etc… El entrenador està per ajudar-te a aconseguir els teus objectius de la manera més entretinguda i eficaç.