Aquest pla d’entrenament esta dissenyat per aquelles persones i esportistes que necessitin un pla integral d’entrenament, que vulguin canviar els seus hàbits tant d’entrenament físic com d’alimentació per tal d’aconseguir un objectiu concret. Tant per esportistes que ja estan familiaritzats amb l’esport del running y trail running com per esportistes que es vulguin iniciar.

En que consisteix el Pla mensual ULTRA per a corredors UltraTRAINERSbcn

Per a la confecció d’un pla ULTRA d’entrenament per primera vergada es realitza una entrevista personal amb el corredor on es recopilaran totes les dades relatives a la seva vida esportiva , el seu historial mèdic i de lesions i tota aquella informació que ens pugui ser útil per traçar un pla el mes personalitzar possible, es prendran totes les mides antropomètriques del corredor (pes, alçada, perímetres, F. Cardiovascular, % de greix corporal... ) i dietes actuals i hàbits alimentaris per tal de poder determinar uns marges de esforç de treball segurs i confeccionar una dieta adequada als objectius. Aquests mesuraments es faran de manera periòdica (es recomana cada 3 mesos) per tal de poder veure els canvis fisiològics aconseguits. Seguidament es fixaran els objectius esportius del corredor (sempre respectant els marges de temps que ens permetin aconseguir la forma física ideal dins de la seguretat del corredor) es per això que es molt important posar aquest punt en comú amb l’entrenador. Un cop s’ha fet tot això es confeccionarà un pla específic per cada corredor segons la seva fisiologia, experiència y objectius.

S’entregarà al corredor:


 • PAUTES BÀSIQUES PER SEGUIR EL PLA (nomes la primera vegada)
 • CALENDARI DE OBJECTIUS A LLARG TERMINI (nomes la primera vegada)
 • INFORME DE ESTAT FÍSIC (la primera vegada i cada 3 mesos)
 • DIETA PERSONALITZADA (mensual)
 • PLANIFICACIÓ DIÀRIA. Quadre on s’especifica l’entrenament que s’ha de realitzar cada dia (mensualment)
 • RUTINES

  • Entrenament específic de carrera
  • Rutina de força
  • Rutines complementaries (flexibilitat, propiocepció, core…)
  • Entrenament per corregir patologies (en el cas de que fos necessari)
  • Entrenaments compensatoris (entrenament creuat) / descansos)
 • - CONTROL DIARI DE L’ENTRENAMENT. Arxiu on el corredor apuntarà tots els entrenaments realitzats amb els temps, kilòmetres y sensacions. Això s’enviarà mensualment al entrenador, per tal de poder valorar la efectivitat de la feina feta i poder realitzar els canvis pertinents al següent mesocicle.

La comunicació entre entrenador y corredor es bàsica, així que hi haurà un contacte permanent entre els dos via whatsapp, Mail o telèfon, per tal de poder resoldre dubtes, preguntes, sensacions , canvis de exercicis, etc… L’entrenador està per ajudar-te a aconseguir els teus objectius de la manera més entretinguda i eficaç.